Poděkování - Dětský den

08.06.2014 15:04

Děkujeme všem dětem a rodičům za velmi hojnou účast na dětském dnu 7.6.14. Dle našich počtů se zúčastnilo oficiálně na 90 dětí, které měli za úkol projít celkem 9 stanovišť se soutěžemi, skákacím hradem a ukázkou historického šermu, za které dostaly kouzelné penízky a které pak proměnili v našem kouzelném krámku za drobné ceny a sladkosti.

Děkujem a za rok opět nashledanou.

SDH Rosice nad Labem